Op 4 januari 2005 is de ONLINE-HURLEY-CLUB online gegaan. Alvorens dit te doen is er bij de ANWB afdeling watersport geïnformeerd of er een Hurley 800 eigenaren vereniging of club binnen de Benelux of daarbuiten bestond. Hierop werd hier ontkennend gereageerd. De WATERKAMPIOEN wijdde begin 2005 een artikeltje aan ons, en alras begonnen de eerste leden zich te melden. Het maandblad ZEILEN werd ook bereid gevonden aandacht aan ons te besteden zodra wij met een eigen site op het web zouden verschijnen. Dit gebeurde dan ook in het najaar van 2006. Na de advertentie in het maandblad ZEILEN, kwamen we al snel op 21 leden. De huidige bouwer van de Hurley 830,  Hurley Yachtbuilders te Zeewolde, Jachtwerf De Eemhof,  was niet op de hoogte van het bestaan van de vereniging, maar zou e.e.a. publiceren op zijn website. Tot op heden is dat niet gebeurd. Vermoedelijk worden er ook geen Hurleys meer gebouwd. In een later stadium werd bekend dat er vanuit Huizen wèl een jaarlijkse wedstrijd werd georganiseerd, met soms wel 25 deelnemers; de grote organisator hiervan was Cor Veerman. Cor zeilde destijds zelf ook in een Hurley maar vanwege lichamelijke klachten kan hij dit nu helaas niet meer. De 1ste, op 9 juni 2007 georganiseerde Hurleydag van de ONLINE-HURLEY-CLUB, en het  flyeren in de zomer van 2007, gaven ons nog meer naamsbekendheid. Nu de site en de ledenlijst weer worden bijgehouden, melden zich regelmatig nieuw leden. Hopelijk dat een clubvaantje dit nog verder stimuleert. Met de nieuwe website hopen we dat weer meer eigenaren zich gaan aanmelden, en dat leden waarvan geen emailadres bekend is, dit alsnog doen. Inmiddels hebben 101 leden gereageerd en zijn zonder uitzondering positief. Er ontbreken er nog 83. Nu nog de artikeltjes voor op de website. Maar er zijn meer Hurley`s waar we geen kennis van hebben helaas. De redaktie van het blad “Zeilen” is zo goed geweest om opnieuw een artikeltje in het juni nummer van 2015 te zetten waarin gewezen wordt op het weer actief zijn van de website.               Alle Hurley leden bedanken de redaktie van het blad “ZEILEN” hiervoor ! 
  Historie
De Flyer waar het allemaal mee begon.
De volgende artikelen zijn ter beschikking gesteld door Peter H.David, eigenaar van de Hurley 800 “ FranPie drie ” met zeilnummer 174, tweemaal winnaar van de “ Hurley ” wisselprijs en donateur voor onze website.                                                                                                                                           
1994
2007
Rob blijft geinteres- seerd maar initiatieven gaan via de webmaster; maar u kunt hem altijd mailen.
7e